Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en uitsluitend gericht op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Wanneer  een  baby een voorkeurshouding en/of afgeplat schedeltje ontwikkelt of wanneer de ontwikkeling vertraagd verloopt is tijdig advies en begeleiding van belang. Ook wanneer een kind, met of zonder achterliggende aandoening of syndroom,  moeite heeft met bewegen, kan de ontwikkeling van de motoriek langzamer of afwijkend verlopen. Daardoor kan het kind moeite hebben om mee te doen met leeftijdgenootjes tijdens bijvoorbeeld het buitenspelen, het sporten, de gymnastiekles of het schrijven. Dit kan een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend verloopt, zodat er een adequate behandeling en/of advies gegeven kan worden. Het feit dat kinderen zich voortdurend blijven ontwikkelen, speelt in de behandeling een grote rol. Daarom vragen kinderen om een eigen benaderingswijze. De geregistreerde kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen en kan de ouders optimaal begeleiden. Voor meer informatie of aanmelding kunt u ook terecht op www.kinderfysiotherapieureterp.nl