Tijdens de behandeling kan er gebruik gemaakt worden van verschillende tape-technieken. Te denken valt hierbij aan elastisch tapen (Cure-Tape), McConnell-taping en sportttape. In situaties waarbij er sprake is van ophoping van (lymfe)vocht kan er gebruik gemaakt worden van een speciale lymftapetechniek.